การพนันมีความเสี่ยงสูงและมันไม่ได้เหมาะกับนักลงทุนทุกคน.
คุณต้องเข้าใจความเสี่ยงของการพนันหรือปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวลาจำเป็น.